Over IT Rentals Europe


Visie
In de visie van IT rentals is het belangrijk dat een bedrijf dat zich goed realiseert wat zijn vakgebied of core business is. De core business van IT rentals is de verhuur van computer – en rand apparatuur en de diensten die daarbij horen. Wij zien graag een alliantie van de verschillende vakgebieden om één totaal product aan te bieden namelijk een compleet congres. IT rentals wil dit doen met behulp van partners; iedere partner zijn eigen vakgebied. De vakgebieden kunnen ruwweg worden onderverdeeld in:
• ICT
• PCO
• AV
• Furniture

Wij zijn gespecialiseerd in:
• congressen (associations en society’s)
• de organiserende partijen (PCO’s)
• satelite en symposium houders (farmaceutische bedrijven).

Onze doelstellingen:
• Het in contact te komen met de daadwerkelijke klant zodat er meer op maat kan worden gewerkt. Hiernaast willen wij graag in gesprek komen met de klant over innovatie in de markt en het eventueel toepassen daarvan.

• Het leveren van hardware, software en diensten op het gebied van de front en back office, presentatie services, collaboratie software en beurs data collectie.

Toekomst:
In de afgelopen jaren heeft IT een steeds dominantere plaats ingenomen in de congres en evenementen branch. Of dit nu gaat om de laptop die een presentatie afspeelt of een webserver voor de registratie van de deelnemers. Waar enige tijd geleden IT een niche was in het aanbod van de AV bedrijven, is het nu volgroeid tot een zelfstandige discipline, ICT. Naast hardware zijn er ook tal van software pakketten die het organiseren van en het verblijf op een congres veraangenamen. IT Rentals ziet AV – en congres bedrijven als participanten om tot een totaal pakket voor de cliënt te komen en wil dan ook actief deelnemen in het voortraject als het gaat om planning en invulling van ICT apparatuur, software en diensten.